1. Tratatul privind Uniunea Europeană și                                                                Tratatul privind funcționarea Uniunii Europen

 1. Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene  JO C 326, 26.10.2012, p. 1.

  ENGLISH ROMÂNĂ  https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026ro.pdf

 2. Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană  JO L 157, 21.6.2005, p. 203.

  ENGLISH ROMÂNĂ https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/l_15720050621ro02030220.pdf

 3. Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007  JO C 306, 17.12.2007, p. 1.

  ENGLISH ROMÂNĂ https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ro_lisbon_treaty.pdf

  2. CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE 

   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:12016P/TXT

       3. DECLARAȚIA UNIVERSALĂ a DREPTURILOR  OMULUI  

       http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/declaratia- universala-a-drepturilor-omului.php