ACORDUL DE PARTENERIAT ÎNTRE CUDOR ȘI ASOCIAȚIA ,,HENRI COANDĂ”              9 martie 2018

PARTICIPAREA CUDOR LA FUNERALIILE MAJESTĂȚII SALE REGELE MIHAI I al ROMÂNIEI

14 – 16 decembrie 2017 la PALATUL REGAL

ANIVERSAREA A 15 ANI DE EXISTENȚĂ A CUDOR

10 decembrie 2017 este Ziua Internațională a DREPTURILOR OMULUI, zi în care, cu 15 ani în urmă s-a înființat CUDOR

CUDOR la Marea Unire de la Alba Iulia.                                        LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! 99 de ANI.

30.11 – 3.12.2017 – Participarea membrilor organizației la manifestările prilejuite de împlinirea a 99 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia


 

ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI septembrie – octombrie 2017

30.09 – 1.10.2017 – Participarea CUDOR la Festivalul SCI + FI FEST organizat de revista Știință și Tehnică

Fotografia postată de Radu Berca.

05.10.2017 – Participarea CUDOR la Aniversarea a 30 de ani de activitate a CENTRULUI STRING – Centrul pentru Științe, Prospectivă, Creativitate și Ficțiune –  la Academia Oamenilor de Știință din România

11.10.2017  Participarea prim – vicepreședintelui CUDOR, Ulise TOADER la dezbaterile Comisiei de Transport a Parlamentului European

  Fotografia postată de Toader Ulise.  Fotografia postată de Toader Ulise.

TRAN – Committee meeting

11/10/2017 14:30 to 17:30

ACTIVITATEA  ASOCIAȚIEI  iunie 2017

02.06.2017 – Paricipare CUDOR la Conferința națională multidisciplinară – cu participare internațională ,,Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românești”. – Sebeș – Alba

06.06.2017 – Participarea CUDOR la Conferința „Este loc de o cooperare sporită în Orientul Mijlociu” organizată de Parlamentul European – Parlamentul European – Bruxelles

07.06.2017 – Participarea CUDOR la Conferința Iia, simbol al comunităților românești din Europa” organizată de Parlamentul European – Parlamentul European – Bruxelles

16.06.2017 – Ședința Consiliului director pentru aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE al CUDOR pentru ultimul an

22.06.2017ADUNAREA GENERALĂ a asociației pentru aprobarea Raportului de activitate și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale CUDOR

 1. ISTORICUL  ACTIVITĂȚILOR CUDOR  2002 – 2017

                                                  ACTIVITATEA  ASOCIAȚIEI

                                                           2002 – 2004

10.12.2002   – Membrii fondatori hotărăsc înființarea CENTRULUI PENTRU UMANISM ŞI DREPTURILE OMULUI DIN ROMÂNIA de Ziua Drepturilor Omului, 10 decembrie 2002, conform PV de constituire.

13.02.2003   –  DOSAR NR. 11/PJ/2003 – Încheiere din data de 13.02.2003 prin care se pronunță acordarea personalității juridice a Asociației CUDOR și se dispune înregistrarea acesteia în Registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa instanței, conform PV al ședinței din 10.12.2002.

26.03.2003   – CUDOR organizează împreună cu Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale și în colaborare cu Institutul Social – Democrat ,,Ovidiu ȘINCAI”, dezbaterea:                          SOCIAL – DEMOCRAȚIA, AZI

27.03.2003   – Participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Centrului pentru Studii Complexe în parteneriat cu UNESCO: COMPLEXITATEA ÎNTRE FILOSOFIE ȘI APLICAȚIA PRAGMATICĂ

09.04.2003   –  CUDOR a aderat la ALIANȚA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII, inițiată de CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII la care au aderat 40 de ONG-uri.

26.04.2003   – Participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Centrului pentru Studii Complexe în parteneriat cu UNESCO: COGNO – ECONOMIA

10.05.2003 – Sesiune de comunicări ştiinţifice – Viziuni moderne ale administraţiei europene EGALITATEA  DE  ŞANSE  ÎN  POLITICĂ  ŞI  ADMINISTRAŢIE Bucureşti, SNSPA

17.06.2003   –  Cerere de ofertă de proiecte RO 0104.03 / 4.1 Societate Civilă componenta ACCESS Social. Numărul de referință al proiectului: SOC 240                                                               Titlul Proiectului: Centrul de oncologie ,,Turț – SATU-MARE”                          

26.06.2003   – CUDOR organizează împreună cu Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale, în Amfiteatrul Bibliotecii Academiei Române, evenimentul științific: UMANISMUL POLITIC ȘI UMANISMELE CONTEMPORANE.

03.10.2003   – Cerere de ofertă de proiecte RO 0104.03 / 3.2  ACCESS Mass – Media Independentă.    Numărul de referință al proiectului: MDI027                                                                 Titlul Proiectului: Mass media și adolescenții – un exercițiu de comunicare

24.10.2003    – Participare la Simpozionul – NAŢIUNILE UNITE ÎNTRE VALORI ŞI PRINCIPII, ZIUA NAŢIUNILOR UNITE, Senatul României.

10.12.2003    – Participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti,  ASPECTE PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR APARŢINÂND MINORITĂŢILOR ETNICE. 

20.04.2004  – Participare la Simpozionul ,,DREPTURILE OMULUI ÎN ECUAŢIA ALEGERILOR LOCALE”, organizat de Camera Deputaţilor şi Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului.                                                                                                                                                      27.05.2004    – Participare la Sesiunea de training „Să creştem împreună în Europa: Bisericile, Legislaţia Europeană şi Drepturile Omului”COMBATEREA  DISCRIMINĂRII  RELIGIOASE, București

12.09.2004    – Participare la EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI, Universitatea Internaţională de Drepturile Omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Clubul de le Cheia

 •  În perioada 2005 – 2015, din cauza apariției diferitelor incompatibilități ale membrilor CUDOR, asociația și-a suspendat activitatea dar și-a păstrat personalitatea juridică, reluânu-și neoficial activitatea în 2015, oficializând acest lucru în 2016, primind membrii noi și aducând modificări la statut.                                                                                   2016 – 201728.02.2016    – Adunarea generală pentru modificarea statutului și a consiliului director ale CUDOR05.05.2016    – Adunarea generală pentru modificarea statutului și a consiliului director ale CUDOR23.05.2016   –  DOSAR NR. 7068/303/2016 – Încheiere din data de 23.05.2016 prin care se admite cererea CUDOR și se încuviințează modificările aduse actelor constitutive conform PV al ședinței din 05.05.2016  15.09.2016   – Organizarea seminarului intern ,,OMUL ȘI MEDIUL”. Departamenrul pentru mediu al CUDOR15.10.2016  – Participare la A XXII – a Sesiune a Comisiei pentru Dezvoltarea Cretivității a  Academiei Oamenilor de Știință din România19.11.2016   –  Organizarea seminarului intern ,,UMANISMUL SPIRITUALIZAT”. Departamentul pentru teorie, ideologii, doctrine al CUDOR.21.02.2017   –  Deschiderea contului bancar27.02.2017   –  Acreditarea asociației și a președintei CUDOR la Camera Deputaților.Domenii de activitate:APĂRAREA DREPTURILOR ŞI PROMOVAREA INTERESELOR CETĂŢENEŞTI
  • Drepturi civile, educaţie civică, participare publică
  • Securitate publică, prevenire delicvenţă
  • Asociaţii şi fundaţii politice

  DREPTURILE FEMEILOR ŞI EGALITATEA DE GEN

  • Prevenirea şi combaterea discriminării de gen
  • Egalitatea de gen pe piaţa muncii
  • Şanse egale de participare a femeilor şi bărbaţilor la viaţa publică
  • Educaţie pentru egalitatea de gen
  • Campanii de conştientizare a societăţii în privinţa egalităţii de gen

  COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

  • Relaţii cu românii de pretutindeni
  • Promovarea internaţională a păcii şi a drepturilor omului
  • Schimburi culturale şi relaţii de prietenie

  07.05.2017  –  Muncă voluntară: ecologizare pe valea Mostiștei.

  08.05.2017  – Participare la Conferința dedicată Zilei naționale a egalității de șanse între femei și  bărbați, – ”EGALITATEA DE GEN: TEST PENTRU DEMOCRAȚIE”, organizată de Parlamentul României și Ministerul Afacerilor Europene.

  10.05.2017  – Participarea CUDOR la Seminarul Informativ: Excelența femeilor în cercetarea științifică și managementul de proiect EXCELENTFEM; AOSR, SNSPA, eea grants, etc.

  19.05.2017  – Participare la Sesiunea de comunicări științifice ,,150 de ani de la nașterea savantului Grigore ANTIPA” – ACADEMIA ROMÂNĂ (CRIFST) – Divizia de Istoria Științei

  25.05.2017  – INTENȚIE SOLICITARE SERVICII DE CERCETARE / DEZVOLTARE în cadrul proiectului Tehnologii curate de procesare și/sau valorificare materiale cu potențial combustibil – Clean Tech cu Universitatea Politehnica București

  27-28.05.2017 – Excursie de lucru cu seminarul ,,UMANIȘTII PRO ROMÂNIA”, Valea Doftanei, Paltinul, Trestieni

  30.05.2017   – Participarea CUDOR la evenimentul desfășurat în cadrul Proiectului ”Antreprenoriat Social într-o Dimensiune Europeană” organizat de Asociația ,,ACCES PENTRU TOȚI”                                                                                                                                                    – Paricipare la Dezbaterea ,,Parlament – Societate civilă – un parteneriat necesar”

 1. Participare la Conferința dedicată

ZILEI NAȚIONALE A EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI:

EGALITATEA DE GEN: TEST PENTRU DEMOCRAȚIE

Egalitate de șanse Invitatie 8 Mai

Egalitate de șanse Program 8 MAI

 

2. Participare la evenimentul desfășurat în cadrul Proiectului

ANTREPRENORIATUL SOCIAL ÎNTR-O DIMENSIUNE EUROPEANĂ

ORGANIZAT DE CĂTRE ASOCIAȚIA  ,, ACCES PENTRU TOȚI”  pe data 30.05.2017

Acces economie Invitatie eveniment 30 Mai 2017

Agenda eveniment 30 Mai 2017

3. ECOLOGIZAREA LACULUI MOSTIȘTEA

Acțiune organizată de Consiliul CUDOR în județul Călărași pe 7 mai 2017