Centrul pentru Umanism şi Drepturile Omului din România denumit pe scurt C.U.D.O.R. este o asociaţie fără scop patrimonial, ce funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, constituită din membri fondatori și membrii asociați, persoane fizice, nominalizaţi în actul constitutiv și actele ulterioare. Sediul social al asociaţiei  este în  Bucureşti.  Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată.

Patrimoniul social iniţial  al asociaţiei are valoarea prevăzută de lege şi este constituit conform actului constitutiv.

Asociaţia urmăreşte un interes general, având ca scop principal: studiul, elaborarea şi promovarea de idei, iniţieri de proiecte şi proiecte pentru propuneri legislative, teorii şi practici umaniste cu aplicaţie asupra drepturilor omului şi a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale, prin stimularea participării civice la realizarea acestor deziderate.

Umanismul pe care se întemeiază și îl promovează CUDOR, este:                                                  – umanismul clasic european, întemeiat pe Revelația biblică, filosofia greco-latină și contribuția științelor moderne, ce ne permite să  putem promova dialogul cu alte doctrine ori mișcări umaniste sau religioase, inclusiv cele care se declară atee;                                                – umanismul care se bazează pe apărarea și protecția drepturilor omului;                                     – umanismul fundamentat pe Constituția României, cu respectarea valorilor celorlalte constituții ale Statelor Membre și a Tratatului privind Uniunea Europeană.

Obiectivele noastre sunt de a elabora studii, iniţieri de proiecte şi de a  contribui la :

 1. Promovarea valorilor umaniste cu aplicaţie practică în viaţa socială, profesională, religioasă, în educaţie şi viaţa de familie, prin studii şi aplicaţii interdisciplinare;
 2. Crearea unui cadru de dezbatere şi schimb de experienţă intern, european şi internaţional, realizarea de parteneriate cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale, în domeniu;
 3. Elaborarea unor noi norme bazate pe speţele rezultate ca urmare a atacării în diferite instanţe a legislaţiei neconforme cu constituţiile naţionale, tratatele europene şi cerinţele timpului în care trăim;
 4. Crearea unui sistem de orientare umanistă compatibil cu orientările democrat populare, social democrate, social liberale şi organizaţioniste care să integreze problematica drepturilor omului, protejarea mediului şi a vieţii pe Pământ, lupta împotriva violenţei, terorismului şi a tuturor formelor de conflict, dezvoltarea spiritului umanist și umanitarist;
 5. Formarea unei mentalităţi deschise către nevoile cetăţeanului, în rândul autorităţilor publice şi structurilor  societăţii civile româneşti, europene şi internaţionale.
 6. Formarea unei mentalităţi deschise către nevoile omului în situații limită: refugiu, migrare, exil, etc;
 7. Promovarea şi înţelegerea corectă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului în societatea modernă, cu precădere dreptul la expresie, dreptul la asociere liberă, dreptul la educaţie, accesul la informaţie, libertatea persoanei, libertatea exercitării profesiei, libertatea credinţei, protecţia vieţii private, protecția securității persoanei, grupului sau populației, egalitatea şanselor şi nediscriminarea, dreptul de acces la prestaţiile de securitate socială, protecția sănătății și promovarea metodelor științifice, dar și tradiționale în acest scop, etc.;
 8. Apărarea şi respectarea drepturilor omului aşa cum sunt ele stipulate în tratate;
 9. Promovarea unor soluţii normative, de interpretare şi aplicare a legii menite să diminueze riscul încălcării drepturilor omului;
 10. Susținerea luptei împotriva terorismului;
 11. Promovarea medierii;
 12. Promovarea, organizarea şi derularea activităţilor cu caracter umanitar;
 13. Promovarea voluntariatului în vederea susţinerii valorilor umaniste la nivelul societăţii.
  CUDOR aniversează 15 ani de existență  la data de 10.12. 2017